Jak zbudowane jest ludzkie oko?

budowa oka

Ludzkie oko to skomplikowany i fascynujący narząd. Jak zbudowany jest narząd wzroku i jak to się dzieje, że oko odbiera obraz?

Narząd wzroku odpowiada za prawidłowe widzenie i odbieranie obrazu. Oczy są jednak czymś więcej – narządem zmysłów odpowiedzialnym za odbieranie bodźców wzrokowych. Jak to się dzieje, że widzimy, i jak zbudowane jest ludzkie oko?

Budowa oka

Narząd wzroku tworzą: gałka oczna, aparat ochronny i aparat ruchowy. Gałka oczna ma okrągły kształt i znajduje się w przedniej części oczodołu. Gałkę oczną tworzą trzy warstwy:

  • zewnętrzna błona włóknista (twardówka i rogówka), załamująca światło w gałce ocznej,
  • środkowa naczyniowa (tęczówka, naczyniówka i ciało rzęskowe), odżywiająca gałkę oczną,
  • wewnętrzna błona włóknista (siatkówka), odbierająca obraz i odpowiadająca za widzenie.

Równie ważną rolę odgrywa aparat ochronny, chroniący gałkę oczną. Składają się na niego nie tylko powieki i rzęsy, które chronią oczy przed zanieczyszczeniami i wysychaniem, ale również narząd łzowy usuwający bakterie i regulujący procesy metaboliczne w rogówce, oraz oczodół.

Funkcje oczu

Oczy to jeden z najważniejszych narządów dla człowieka. Pełnią ważne funkcje:

  • dostarczają około 80 procent informacji o otoczeniu oraz o otaczającej człowieka rzeczywistości,
  • odbierają barwy i odpowiadają za prawidłowe widzenie kolorów,
  • odpowiadają za koordynację ruchowo-wzrokową,
  • pomagają utrzymać równowagę.

Jak to się dzieje, że oko widzi?

Oko odpowiada przede wszystkim za prawidłowe widzenie. Siatkówka oka odbiera fale elektromagnetyczne, które tworzą obraz – jest zatem najważniejszym elementem oka. Budują ją komórki nerwowe, komórki glejowe czy fotoreceptory, odpowiadające za prawidłowe widzenie niezależnie od pory dnia.

Obraz, który odbiera siatkówka, jest odwrócony i pomniejszony. Komórki nerwowe znajdujące się w siatkówce przekształcają odbierany obraz w impuls nerwowy i przez nerw wzrokowy przekazuje do mózgu. W mózgu zostaje ponownie odwrócony oraz odpowiednio zinterpretowany.

Abyśmy mogli zobaczyć świat, w organizmie musi zajść szereg skomplikowanych procesów. Co więcej, dzieją się one automatycznie i zupełnie intuicyjnie, bez udziału człowieka. Proces widzenia jest więc bardzo złożony, ale też niezwykle fascynujący.

Za co jeszcze odpowiadają oczy?

Oko ma jednak jeszcze inne funkcje. Odpowiada również za prawidłowe widzenie barw, właściwą koordynację ruchowo-wzrokową i utrzymanie równowagi. Koordynacja ruchowo-wzrokowa to kolejny skomplikowany proces, który polega na wykonywaniu konkretnych ruchów zgodnych z bodźcami i obrazem, jaki otrzymują nasze oczy.

Koordynacja i rozwój motoryki to umiejętności poznawcze, które rozwijają się w pierwszych latach życia człowieka. U dzieci, które mają problem z rozwojem funkcji poznawczych, bardzo ważne jest odpowiednie ich stymulowanie i rozwijanie m.in. za pomocą integracji sensorycznej.

Jak widać, oczy są skomplikowanym, ale ważnym narządem, który umożliwia nie tylko prawidłowe widzenie, ale również wpływa na utrzymanie równowagi oraz prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową. Procesy zachodzące w oczach są złożone i zachodzą intuicyjnie, bez udziału człowieka.

Aby zadbać o prawidłową pracę narządu wzroku i przez długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem, warto dbać o higienę oczu, w czasie pracy przy komputerze lub dokumentach robić sobie systematyczne przerwy. Kluczowy jest także zdrowy i jakościowy sen, który pozwala oczom odpocząć.

Dodaj komentarz