ZWROTY, REKLAMACJE I WYMIANY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. Produkt zwracany powinien być w stanie nienaruszonym, bez oznak użytkowania wraz z plombom, która została zamocowana do produktu.
  4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Dane do zwrotu towaru:
Inter-Optyk – BUTIK
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice
z dopiskiem „ZWROT”


POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU

REKLAMACJA


1. Sklep Interoptykbutik.com.pl odpowiada z tytuły rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytuły rękojmi, jeżeli Kupującym nie jest Konsument.

2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e-mail sklep@Interoptykbutik.com.pl, telefonicznie pod nr telefonu 506 393 293  lub też listownie wysyłając korespondencję na adres Inter-Optyk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wyzwolenia 491, 43-374 Buczkowice. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
3. Klient zobowiązany jest przesłać okulary do Sklepu z zachowaniem ostrożności. Reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wysyłki.
4. W przypadku reklamacji, okulary będą przekazane do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

WYMIANA

W przypadku, gdy zamówiony przez Państwa towar nie spełnia Państwa oczekiwań, np. rozmiar okularów, kolor okularów, istnieje możliwość wymiany towaru, na taki, który Państwu odpowiada.

Przed dokonaniem wymiany konieczny jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości wymiany takiego towaru. W zależności od typu zamówienia istnieje możliwość darmowej wymiany towaru (klient ponosi wtedy tylko koszt odesłania towaru do nas, nie płaci za ponowną przesyłkę).

Zgłoszenie wymiany mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób:
– pod adresem e-mail sklep@interoptykbutik.com.pl
– telefonicznie pod nr telefonu 506 393 293

Bardzo ważnym jest, aby wymieniany towar nie nosił żadnych oznak użytkowania, muszą zostać dołączone wszystkie dodatkowe przedmioty, z którymi doszedł towar (jak mikrofaza, certyfikaty, itp.). Odsyłając towar proszę pamiętać również o dołączeniu paragonu (faktury) zakupu towaru, bez którego wymiana nie jest możliwa.

Towar odsyła klient na swój koszt na nasz adres:

Inter-Optyk – BUTIK
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice

Z dopiskiem „WYMIANA”

Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany przez klienta.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamacji nie podlegają:

– naturalne zużywanie się produktu;
– uszkodzenia mechaniczne;
– wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu;
– odbarwienia;
– przemoczenia.